Cấu hình cổng nâng cao VPN - VPN Việt Nam tốt nhất - Uy tín - Nhanh ổn định 
Đổi cổngVietPN cho Android


Bước 1:

Chọn vào cấu hình cần chỉnh sửa

Bước 2:

Bước 3:

Chọn "Remote servers"

Bước 4:

Bước 5: Để thay đổi cổng hãy chọn Port

Bước 6:

Nhập cổng cần thay đổi(Port) ví dụ 8484 sau đó bấm "OK"

Bước 7:

Lưu lại

Bước 8:

Tiến hành kết nối với cổng mới đã sửa. Với các cấu hình khác hoặc cổng khác bạn tiến hành tương tự.