Phát WIFIVietPN cho Android


Bước 1:

Trước khi phát wifi yêu cầu:
Máy đã Root
Máy đã cài Rom Toolbox Pro TẠI ĐÂY
Đã tải file FIX phát Wifi TẠI ĐÂY
Bật sẵn Wifi hotspot (Điểm truy cập di động hoặc điểm phát wifi)
Đã kết nối thành công với mạng VPN.
Bắt đầu: Khi mở ứng dụng Rom Toolbox Pro máy yêu cầu quyền Root bạn chọn "Cho phép"

Bước 2:

Tắt vào dấu "x" nếu có

Bước 3:

Chọn "Thực thi mã"

Bước 4:

Bấm "+" sau đó chọn "Import"

Bước 5:

Chọn đến nơi lưu file "hotspot_vpn-connect.sh", thường là thư mục Download.

Bước 6:

Chọn file "hotspot_vpn-connect.sh"

Bước 7:

Chọn "Run script"

Bước 8:

Chọn "Execute", hãy nhớ rằng bạn đã tích "Execute script as root"

Bước 9:

Chọn "minimize", vậy là hoàn thành, bạn hãy thoát ra màn hình chính.