Cài đặt VPN cho máy Iphone, Ipad, IOS - VPN Việt Nam tốt nhất - Uy tín - Nhanh ổn định 
Cài đặtVietPN cho IOS


Bước 1:

Truy cập Appstore tìm ứng dụng OpenVPN

Bước 2:

Cài đặt ứng dụng OpenVPN sau đó bấm mở

Bước 3:

Dùng Safari truy cập https://vietpn.com/pub/UDP/25 bấm vào tên cấu hình cần tải

Bước 4:

Chọn mở trong "OpenVPN"

Bước 5:

Chọn cấu + để thêm cấu hình

Bước 6:

Nhập tên tài khoản và mật khẩu bạn đã đăng ký và gia hạn ở VietPN vào

Bước 7:

Chọn SAVE (Lưu lại tài khoản) và bấm Connect (Kết nối)

Bước 8:

Chọn Yes

Bước 9:

Đã kết nối thành công.