Cài đặt VPN cho máy Iphone, Ipad, IOS - VPN Việt Nam tốt nhất - Uy tín - Nhanh ổn định 
Cài đặtVietPN cho IOS


Bước 1:

Cài ứng dụng Openvpn Connect từ Appstore

Bước 2:

Vào cài đặt chọn "OpenVPN

Bước 3:

Seamless tunnel(iOS8+) và Protocol chọn UDP

Bước 4:

Force AES-CBC ciphersuites và Google DNS fallback chọn ON

Bước 5:

Allow Basic auth chọn ON

Bước 6:

Dùng Puffin Browser trên Appstore truy cập vào https://vietpn.com/download-file tải xuống cấu hình VPN thủ công


Bước 7:

Chọn lưu "This Device"

Bước 8:

Mở tùy chọn của Puffin Browser chọn mục "Download"

Bước 9:

Chọn cấu hình cần nhập. Ví dụ chọn Hà Nội 2

Bước 10:

Chọn "Open in..."

Bước 11:

Chọn "Copy to OpenVPN"

Bước 12:

Chọn dấu cộng vùng khoanh đỏ để thêm cấu hình

Bước 13:

Nhập tên tài khoản và mật khẩu bạn đã đăng ký trên www.vietpn.com

Bước 14:

Chọn "Save" và tích chọn Disconnect ON để kết nối

Bước 15:

Đã kết nối thành công.