Bảng giá dịch vụLogo VietPNVietPN

VPN Việt Nam tốt nhất. Tốc độ cực cao ping cực thấp!


Khởi tạo cực nhanh. Hình thức thanh toán linh hoạt nhất.

Thanh toán qua ngân hàng Thanh toán qua thẻ cào

Gói vĩnh viễn


FREE

Gói miễn phí

đ 0. 000 / mỗi tháng
 • 1000 GB băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 5+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

BASIC

Gói cơ bản

đ 10. 000 / 7 ngày
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 9 Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

GAME VIP

Gói VIP dùng thử

đ 20. 000 / 7 ngày
 • Hỗ trợ tăng tốc mạng khi đứt cáp
 • Ưu tiên kết nối GAME
 • Multi-server GAME
 • Chain-server
 • Hỗ trợ 24/7
 • Ưu tiên kết nối GAME

BASIC

Gói cơ bản

đ 30. 000 / mỗi tháng
 • 1000 GB băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 5+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

PREMIUM

Gói nâng cao

đ 50. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 9 Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

GAME VIP

Dành riêng cho game thủ

đ 60. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 3 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 1Gbps
 • 145+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME
 • Sock5/IPSEC/PPTP

BASIC

Gói cơ bản

đ 28. 300 / mỗi tháng
 • 1000 GB băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 5+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

PREMIUM

Gói nâng cao

đ 47. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 9 Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

GAME VIP

Dành riêng cho game thủ

đ 57. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 3 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 1Gbps
 • 145+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME
 • Sock5/IPSEC/PPTP

BASIC

Gói cơ bản

đ 25. 000 / mỗi tháng
 • 1000 GB băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 5+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

PREMIUM

Gói nâng cao

đ 45. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 9 Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

GAME VIP

Dành riêng cho game thủ

đ 55. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 3 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 1Gbps
 • 145+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP

BASIC

Gói cơ bản

đ 20. 000 / mỗi tháng
 • 1000 GB băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 5+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

PREMIUM

Gói nâng cao

đ 40. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 1 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 100Mbps
 • 9 Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME Không
 • Sock5/IPSEC/PPTP Không

GAME VIP

Dành riêng cho game thủ

đ 50. 000 / mỗi tháng
 • Không giới hạn băng thông miễn phí mỗi tháng
 • 3 kết nối mỗi tài khoản
 • Cổng mạng 1Gbps
 • 145+ Máy chủ
 • Ưu tiên kết nối GAME
 • Sock5/IPSEC/PPTP

Bạn cần dùng cho nhiều máy hoặc để biết danh sách đại lý của chúng tôi vui lòng xem tại đâyTại sao bạn nên sử dụng dịch vụ của VietPN

 • Giảm PING GAME trực tuyến
 • Máy chủ GPN ổn định 99.9%
 • Chơi GAME ping cực thấp
 • Hỗ trợ 24/7
 • Mở chặn Facebook, Youtube... tại China
 • Không lưu lịch sử truy cập
 • Mã hóa bảo mật AES-256 bit
 • Tường lửa NAT
 • Nén và siêu tiết kiệm dữ liệu
 • Bảo vệ danh tính của bạn
 • Mở chặn Website
 • Tăng tốc Internet & giảm Ping