Cài đặt OpenVPN SettingVietPN cho Android


Bước 1:

Tải OpenVPN Setting Tại CHPlay
Tải và mở sau đó cài đặt Busybox
Tải OpenVPN Installer tại đây
Mở OpenVPN Installer.
Khi máy bạn chưa cài nó sẽ hiện màu đỏ. Bạn bấm "Install"

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Bước 5:

Nó hiện như vậy là thành công

Bước 6:

Tải OpenVPN Installer tại đây
Chép cấu hình VPN vào thư mục /sdcard/OpenVPN (nếu chưa có thư mục OpenVPN trong thẻ nhớ bạn hãy tạo nó.
Tiếp tục mở ứng dụng OpenVPN Setting bạn đã cài lên. Tích như hình.

Bước 7:

Nhập tên tài khoản mật khẩu đã đăng ký tại www.vietpn.com

Bước 8:

Lưu lại và bấm OK

Bước 9:

Đã thành công.