Tình trạng các máy chủ VietPN - VPN Việt Nam tốt nhất - Uy tín - Nhanh ổn định 
Trạng thái máy chủLogo VietPNVietPNTình trạng các máy chủ trong hệ thống GPN VietPN (Hệ thống định tuyến GAME).


Cụm máy chủ Quốc gia
GPN (Game MODE)
OpenVPN
Vị trí kết nối tốt nhất
Tối ưu cho
Cụm máy chủ Quốc gia
GPN (GAME MODE)
Kiểu IP
Vị trí kết nối tốt nhất
Tối ưu cho
TAIWAN GAME VIP
Hồ Chí Minh
All GAME Đài loan
TAIWAN GAME VIP1
Hà Nội
All GAME Đài loan
JAPAN GAME VIP
Tokyo
All GAME Việt Nam
SINGAPORE GAME VIP
Hồ Chí Minh
All GAME Singapore
SINGAPORE GAME VIP1
Hồ Chí Minh
All GAME Singapore
SINGAPORE GAME VIP2
Hồ Chí Minh
All GAME Singapore
JAPAN GAME VIP1
Hồ Chí Minh
All GAME Japan
JAPAN GAME VIP2
Hà Nội
All GAME Japan
Valve US GAME
Hồ Chí Minh
All GAME US Vale
GAME VIP
Singapore
All GAME Việt Nam
CHINA GAME
Việt Nam
All GAME China
HONG KONG 2
IP động
Việt Nam
All Game China & HK
HONG KONG 3
IP động
Việt Nam
All Game China & HK
CHINA GAME 1
IP tĩnh
China
All Game Việt Nam
Để chọn máy chủ chơi GAME, với các máy chủ hỗ trợ GPN, bạn vào Cài đặt(Setting) > Bật Full tunnel > Bật chế độ GAME(GAME MODE) > Lưu lại sau đó kết nối với các máy chủ trên PING sẽ được giảm tối đa.