Cấu hình VPN miễn phí cho các máy Android - VPN Việt Nam tốt nhất - Uy tín - Nhanh ổn định 
Cài đặtVietPN cho Android dùng OpenVPN Client


Bước 1:

Chọn vào dấu mũi tên để thêm cấu hình VPN

Bước 2:

Chọn "IMPORT VPN PROFILE"

Bước 3:

Chọn đến nơi lưu cấu hình bạn đã tải về từ www.vietpn.com có đuôi .ovpn

Bước 4:

Sau khi chọn xong cấu hình, bạn bấm vào "Authentication".

Bước 5:

Tích vào "Save user and password", rồi điền tài khoản bạn đã đăng kí trên www.vietpn.com sau đó bấm lưu lại (khung số 2)

Bước 6:

Gạt sang rồi connect