Hướng dẫn càiVietPN cho máy tính LinuxBước 1:

Cài đặt OpenVPN Client bằng lệnh trong Terminal: "sudo apt-get install openvpn" sau đó nhấn Enter (Có thể cần phải nhập mật khẩu để xác nhận)

Bước 2:

Đăng nhập vào VietPN sau đó tải xuống cấu hình OpenVPN tại đây

Bước 3:

Đi tới thư mục OpenVPN Config và bấm chuột phải vào vị trí bất kì rồi chọn "open in terminal option".

Bước 4:

Chạy OpenVPN client cấu hình OpenVPN của VietPN và kết nối bằng dòng lệnh: "sudo openvpn --config xxx". Trong đó xxx là tên đầy đủ của cấu hình.

Bước 5:

Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu để xác thực. Hãy nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn đã đăng ký và gia hạn trên VietPN. Thành công! Bạn đã kết nối tới VPN.