Cài đặtVietPN dùng OpenVPN GUI


Bước 1:

Tải ứng dụng OpenVPN GUI
Bộ cài Windows Vista hoặc cao hơn

File cấu hình VPN thủ công (đuôi *.ovpn) bấm vào đây để tải xuống

Bước 2:

Mở ứng dụng bạn vừa tải ở bước 1 để tiến hành cài đặt.

Bước 3:

Bước 4:

Bước 5:

Bước 6:

Tùy từng máy mà có thể không cần thực hiện bước này.

Bước 7:

Bước 8:

Đến đây cài đặt hoàn tất.
Tích "Start Openvpn GUI" và bỏ tích "Show Readme file".

Bước 9: (Quan trọng hãy đọc kỹ và làm theo từng bước)

Cách dùng:
1. Các bạn nhớ chạy app với quyền Admin (chuột phải vào OpenVPN GUI chọn Run as Adminitrator)
2. Chép file VPN có đuôi .ovpn mà bạn vừa tải vào thư mục C:\Program Files\OpenVPN\config.
3. Nếu chưa tải file VPN bạn hãy bấm vào đây để tải xuống sau đó làm như trên.
4. Kết nối: Kích chuột phải vào biểu tượng bên góc phải dưới cùng màn hình khu vực đồng hồ để connect (kết nối) hoặc disconnect (ngắt kết nối).


Lưu ý: Tài khoản miễn phí chỉ sử dụng cho máy chủ miễn phí, và đã kích hoạt tài khoản thành công.